Kolejna odsłona rewitalizacji – zamknięcie ulicy Ząbkowskiej. Konsultacje społeczne

Miejska ulica spełnia wiele funkcji. Jest nie tylko ciągiem komunikacyjnym, ale również ważnym elementem życia społecznego. Na niej spotykamy się, rozmawiamy, działamy. I zdaje się, że w tym duchu właśnie, społecznego bycia, urzędnicy chcą niektóre ulice zmodernizować. Tym razem pod hasłem rewitalizacji dobierają się do Ząbkowskiej, proponując zamknięcie jej dla ruchu tranzytowego. Czy przeobrażenie ulicy w deptak przypadnie do gustu prażanom?

W Programie Rewitalizacji pojawiła się ulica Ząbkowska. Jak zapewniają urzędnicy ich celem jest stworzenie „przyjaznej, wygodnej i bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich użytkowników”. Dalej czytamy, że impulsem do złożenia mieszkańcom Pragi propozycji przemiany ulicy był festiwal Otwarta Ząbkowska, który po pierwsze mocno wpisał się w krajobraz dzielnicy, a ponadto przypadł do gustu jego uczestnikom. Przypomnijmy, że przez okres wakacji w ramach festiwalu Ząbkowska została „przemeblowana”, zamknięta dla ruchu, a jej przestrzeń służyła za przestrzeń artystycznego wyrazu, integracji społecznej oraz wydarzeń kulturalnych.

Po ponad 60 dniach festiwalu urzędnicy przytulili do serca głosy wybranych, gości i mieszkańców, którym przypadło do gustu wyłączenie ul. Ząbkowskiej z ruchu i w efekcie zapraszają na konsultacje społeczne, by porozmawiać o projekcie, który zakłada:

wyłączenie ulicy z ruchu tranzytowego z możliwością dojazdów do posesji oraz dostaw do lokali użytkowych

„[…] Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego zaproponowano przekształcenie ulicy w deptak – zamknięcie wjazdu od strony ul. Targowej, wyłączenie ulicy z ruchu tranzytowego z pozostawieniem możliwości dojazdów samochodami do posesji oraz dostaw do lokali użytkowych, z wjazdem od strony ul. Brzeskiej”.

zachowanie zabytkowego przekroju ulicy, nawierzchni brukowej i torów tramwajowych,

wyznaczenie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej wykorzystywanej dla różnych form  aktywności, dedykowanej integracji społecznej

„[…] Od strony ul. Targowej i ul. Brzeskiej zaprojektowano dwa place o równych nawierzchniach, przeznaczone na różne typy aktywności, w tym: organizowanie koncertów, wydarzeń artystycznych, sportowych, akcji animacyjnych, spotkań lokalnej społeczności, czy mini targów”.

podniesienie estetyki ulicy poprzez wprowadzenie w jej przestrzeń modułowych, mobilnych konstrukcji parkletów, ogródków gastronomicznych, parktourów czy podestów scenicznych

„[…] Na „odcinku historycznym” zachowano zabytkowy przekrój ulicy, w której przestrzeń wstawiono mobilne, modułowe konstrukcje do wypoczynku (zestawy siedzisk z zielenią i stolikami –  parklety), rekreacji (stoły do gier), ogródki kawiarniane oraz podesty sceniczne. Mobilność elementów wyposażenia ulicy umożliwia pozostawienie przestrzeni „otwartej”, gotowej do przekształcenia”.

zwiększenie ilości zieleni poprzez nowe nasadzenia drzew oraz zieleń w donicach

„[…] Podstawową kompozycję zieleni stanowią szpalery drzew zlokalizowane na placach od strony ul. Targowej i ul. Brzeskiej. We wnętrzu ulicznym (odcinek historyczny) wprowadzono drzewa i zieleń w donicach lub sadzonych w miejscach, gdzie nie koliduje to z zabytkowymi budynkami”.

Jeśli chcecie mieć wpływ na wygląd, zagospodarowanie oraz przeznaczenie ul. Ząbkowskiej, to koniecznie weźcie udział w konsultacjach i ustosunkujcie się do urzędniczej propozycji, w której „wykorzystane zostały wnioski i rekomendacje z przeprowadzanych dotychczas konsultacji społecznych i procesów prototypowania zagospodarowania ulicy”.

Spotkania w sprawie Ząbkowskiej:

18 października (czwartek), w godz. 11:00-18:00 – róg Ząbkowskiej i Targowej

24 października (środa), w godz. 11:00-18:00 – róg Ząbkowskiej i Brzeskiej

27 października (sobota), w godz. 10:00-17:00 – róg Ząbkowskiej i Brzeskiej

Koncepcję przebudowy ulic możecie zobaczyć na wystawie przy ulicy Ząbkowskiej (na ogrodzeniu parkingu) oraz na stronie urzędu miasta.

Opinie o proponowanych zmianach możecie przesłać na adres: naprawaulic@um.warszawa.pl

 

JK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *