Nieporęcka i Tarchomińska zamienią się w woonerfy? Już jutro konsultacje społeczne

Przestrzeń bez rozpędzonych samochodów, z miejscem na aktywność lokalnej społeczności, bez hałasu aut, nadmiaru spalin, z zielenią i przestrzenią na koncerty, spotkania – woonerf. Czy podzieli mieszkańców Pragi? Weź udział w jutrzejszych konsultacjach społecznych.

Na oficjalnym profilu prowadzonym przez Wydział Konsultacji Społecznych i Współdecydowania z Mieszkańcami w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy pojawiła się informacja o planach względem przeobrażenia dwóch wybranych, praskich ulic w tzw. woonerfy.

„Woonerf to ulica o uspokojonym ruchu, łącząca funkcje deptaka, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców” – czytamy na facebookowym profilu Konsultacje Społeczne Warszawa.

W planach jest przebudowa ul. Nieporęckiej i Tarchomińskiej. Koncepcje przebudowy można obejrzeć na ogrodzeniu szkoły przy ul. Tarchomińskiej oraz na stronie Urzędu Miasta. Jak możemy przeczytać celem wprowadzonych zmian jest:

– uspokojenie i zmniejszenie ruchu samochodowego

– zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza

– polepszenie estetyki ulicy przez uporządkowanie sposobu parkowania samochodów

– zwiększenie ilości zieleni (drzewa, zieleńce, kwietniki)

– zwiększenie przestrzeni dla pieszych oraz rowerzystów

– zwiększenie przestrzeni dla lokali gastronomicznych

– wyznaczenie wspólnej przestrzeni dedykowanej integracji społecznej.

„[…] Nazwa woonerf pochodzi z języka holenderskiego i oznacza „ulicę do mieszkania”, czyli przestrzeń publiczną dedykowaną pieszym, która łączy funkcje ulicy, parkingu, deptaka oraz strefy spotkań mieszkańców, bez wyraźnego podziału na strefę ruchu kołowego, rowerowego i pieszego”.

W zaprezentowanej koncepcji przestrzeń ulic podzielono na charakterystyczne odcinki i miejsca:

ulica Tarchomińska

– odcinek od ul. Białostockiej do placyku „12”

– placyk „12” – miejsce spowolnienia ruchu kołowego przed budynkiem Tarchomińska nr 12

– odcinek od placyku „12” do ul. Wiosennej

– plac przed szkołą wraz z placykiem na osi ul. Wiosennej (zmiana geometrii ruchu) oraz miejscami do parkowania typu „kiss & ride” (tj. postoju do 2 min.)

– odcinek wjazdowy od placu przed szkołą do ul. Ząbkowskiej

Wizualizacja przyszłej ul. Tarchomińskiej/źr. UM Warszawa

ulica Nieporęcka:

– odcinek wjazdowy

– placyk „pod drzewami” – zmiana geometrii ruchu

– odcinek od placyku do ul. Ząbkowskiej

Jak widać, ulice zostaną podzielone na strefy o dedykowanych funkcjach:

– pieszej – chodniki

– pieszo-jezdnej – place spowalniające ruch kołowy

– zieleni – szpalery drzew, niskie kompozycje roślinne

– miejsca wypoczynku

– miejsca zabaw

– komunikacji – jezdni (pas dedykowany dla ruchu) obsługującej ruch kołowy i rowerowy jednokierunkowy (kontrapas rowerowy)

– oraz strefę parkowania.

Wizualizacja przyszłej ul. Nieporęckiej/źr. UM Warszawa

Jakie rozwiązania komunikacyjne zostały zaproponowane?

„[…] Zakłada się wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Tarchomińskiej (kierunek od ul. Ząbkowskiej do ul. Białostockiej) oraz na równoległej ul. Nieporęckiej, z przeciwnym kierunkiem ruchu (od ul. Białostockiej do ul. Ząbkowskiej). Obie ulice zaprojektowano z 4,5 m pasem dla ruchu kołowego oraz rowerowego, dla którego – w przestrzeni dla ruchu samochodowego – umieszczono kontrapas dla rowerzystów. Zastosowano rozwiązania przestrzenne i techniczne uspakajające ruch kołowy, takie jak: wjazd do strefy zamieszkania – powierzchnia wyniesiona i zmiana nawierzchni, placyki o powierzchniach wyniesionych, lokalne zwężenia, zmiana geometrii jezdni itp., dostosowane do strefy zamieszkania. Posadzkę ulic wraz z chodnikami i placami pieszymi zaprojektowano jako jednoprzestrzenną z wtopionymi krawężnikami, które czytelnie wydzielają strefy funkcjonalne ulicy. Miejsca parkingowe w układzie równoległym wyznaczono głównie po zachodniej stronie ulicy Tarchomińskiej oraz naprzemiennie na ul. Nieporęckiej”.

Projekt przede wszystkim zakłada wygodę pieszych i mieszkańców. „[…] Teren ulic dedykowany jest w pierwszej kolejności mieszkańcom, dla których projektuje się poszerzenie przestrzeni pieszej jako miejsca integracji czy wypoczynku. Ulice zostały przystosowane do korzystania z nich przez wszystkich użytkowników (zgodnie z zasadą przestrzeń dla wszystkich), w tym przez osoby niepełnosprawne, dzieci czy osoby starsze. Przewidziano dostępność całej przestrzeni ulic: placyków, miejsc wypoczynku, parterów lokali użytkowych, wjazdów na podwórka dla osób z ograniczeniem ruchowym (brak progów i stopni). W ciągu ulic przewidziano charakterystyczne miejsca, które pełnią funkcje społeczne (integracyjne, wypoczynkowe, edukacyjne):

– na ulicy Tarchomińskiej – placyk „12”, placyk na osi ul. Wiosennej oraz plac przed szkołą,

– na ulicy Nieporęckiej – placyk „pod drzewami”.

Jak na propozycje reagują prażanie? W Internecie zawrzało. Zwolennicy kibicują realizacji przebudowy, podobają się im proekologiczne rozwiązania, uspokojenie ruchu i położenie nacisku na stworzenie przestrzeni integrującej mieszkańców. Przeciwnicy zwracają uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z łączenia ciągów pieszych z samochodowymi oraz negują zasadność likwidacji miejsc parkingowych, których, jak wiadomo, brakuje na Pradze.

Jeśli Wy również chcielibyście wyrazić swoją opinię na temat zmian na Nieporęckiej i Tarchomińskiej, weźcie udział w konsultacjach, które odbędą się w formie rozmów:

2 października (wtorek), w godz. 10:00-17:00 – ul. Tarchomińska 4 (pod szkołą)

6 października (sobota), w godz. 10:00-18:00 – róg ul. Nieporęckiej i Białostockiej

oraz warsztatów projektowych:

2 października (wtorek), w godz. 18:00-20:00 – ul. Tarchomińska 14 (ZGN).

Powiedzcie, jakiej przestrzeni potrzebujecie i wspólnie wybierzmy najlepszy projekt.

JK

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *