Legalne słupy ogłoszeniowe dla Komitetów Wyborczych i Kandydatów gwarancją niezrywania plakatów?

Czyżby Urząd Dzielnicy Praga-Północ znalazł sposób na niezaśmiecanie Pragi zrywanymi plakatami wyborczymi, a tym samym niewyrzucaniem pieniędzy w błoto? Dzięki wytypowanym miejscom do nieodpłatnego umieszczania plakatów i bannerów wyborczych jest szansa, by dzielnica przeżyła czas wyborów bez śmieci w postaci zrywanych, dartych materiałów promujących kandydatów na urząd prezydenta Warszawy.

Dzielnica wskazała Komitetom Wyborczym oraz Kandydatom spis legalnych miejsc do umieszczania materiałów wyborczych. Oczywiście wywieszanie plakatów w innych lokalizacjach niż wymienione jest możliwe m.in. pod warunkiem, że zgodę na to wyrazi właściciel obiektu.

Ponadto, jak czytamy w Kodeksie Wyborczym:

„[…]

  • 3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

[…]

  • 6. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów”.

W razie niestosowania się do zasad, policja oraz inne służby porządkowe będą zobowiązane usuwać materiały wyborcze na koszt komitetów.

Wykaz lokalizacji przeznaczonych pod nieodpłatnie urzędowe obwieszczenia wyborcze, a także plakaty i banery komitetów wyborczych

l.p. Adres Rodzaj nośnika Przeznaczenie
1 ul. ks. I.. Kłopotowskiego 15 (Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy – Sala obsługi mieszkańców). Drzwi wejściowe Wyłącznie na umieszczanie obwieszczeń urzędowych
2 ul. ks. I.. Kłopotowskiego 15 (przed Urzędem Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy). Słup ogłoszeniowy Wyłącznie na umieszczanie obwieszczeń urzędowych
3 ul. J. Sierakowskiego 9 (przed Szkołą Podstawową nr 395). Słup ogłoszeniowy Na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych komitetów wyborczych
4 ul. Białostocka (na wysokości CH Wileńska). Słup ogłoszeniowy Na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych komitetów wyborczych oraz obwieszczenia urzędowe
5 ul. Kawęczyńska vis a vis nr 4b. Słup ogłoszeniowy Na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych komitetów wyborczych oraz obwieszczenia urzędowe
6 Na rogu ul. Kawęczyńskiej i ul. Otwockiej. Słup ogłoszeniowy Na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych komitetów wyborczych oraz obwieszczenia urzędowe
7 Na rogu ul. Kowelskiej i ul. Strzeleckiej. Słup ogłoszeniowy Na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych komitetów wyborczych oraz obwieszczenia urzędowe
8 Na rogu ul. J. Szanajcy i ul. W. Burdzińskiego. Słup ogłoszeniowy Na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych komitetów wyborczych oraz obwieszczenia urzędowe
9 Parking pomiędzy pl. gen. J. Hallera a ul. J. Szanajcy Ogrodzenie Na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych komitetów wyborczych
10 Parking ul. Radzymińska (przy ul. Wiosennej) Ogrodzenie Na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych komitetów wyborczych
11 Bazar na rogu ul. Szwedzkiej i ul. Stalowej Ogrodzenie Na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych komitetów wyborczych
12 Bazar „Szmulki” ul. Radzymińska Ogrodzenie Na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych komitetów wyborczych
13 ul. Namysłowska 8 (Bazar)) Ogrodzenie Na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych komitetów wyborczych
14 pl. gen. J. Hallera 8a (Punkt poboru wody oligoceńskiej) Drzwi wejściowe Wyłącznie na umieszczanie obwieszczeń urzędowych
15 pl. gen. J. Hallera 8a (Punkt poboru wody oligoceńskiej) Ogrodzenie Na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych komitetów wyborczych
16 ul .Łochowska 18 (Punkt poboru wody oligoceńskiej) Drzwi wejściowe Wyłącznie na umieszczanie obwieszczeń urzędowych
17 ul .Łochowska 18 (Punkt poboru wody oligoceńskiej) Ogrodzenie Na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych komitetów wyborczych
18 ul .Strzelecka 13a (Punkt poboru wody oligoceńskiej) Drzwi wejściowe Wyłącznie na umieszczanie obwieszczeń urzędowych
19 ul .Strzelecka 13a (Punkt poboru wody oligoceńskiej) Ogrodzenie Na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych komitetów wyborczych
20 al. „Solidarności” 67 (Punkt poboru wody oligoceńskiej – Szpitalu Praski, wejście od ul. Panieńskiej) Drzwi wejściowe Wyłącznie na umieszczanie obwieszczeń urzędowych

Czy Komitety zastosują się do powyższych wytycznych i, czy wskazane słupy ogłoszeniowe udaremnią przeciwnikom wyborczej agitacji zrywanie plakatów? Czy propozycja urzędu uchroni dzielnicę przed śmieciami? Czas pokaże.

JK

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *