„Na_prawa zieleni”, czyli zielono mi na Pradze Północ

O tym, jak ważna jest miejska zieleń, nie będziemy nikogo przekonywać. Wystarczy, że jest to na tyle istotny obszar, że po wysłuchaniu opinii mieszkańców, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy opracował program działań, dzięki którym m.in. na Pradze będzie zielono. Pierwsze prace w ramach akcji „Na_prawa zieleni” rozpoczną się latem.

Na stronie Urzędu Miasta czytamy:

– Zielone działania podjęte na Pradze-Północ wpisują się w już realizowane projekty miasta – przypomina Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy. – Jestem przekonany, że warszawiacy najlepiej wiedzą, jakich zmian oczekują, dlatego też projekty zaniedbywanych dotąd przestrzeni przygotowaliśmy w oparciu o ich sugestie. Warto przy tym zaznaczyć, że prace prowadzić będziemy zarówno na dużych arteriach Pragi, jak i małych osiedlowych skwerach i podwórkach – dodaje.

Na konferencji prasowej poświęconej naprawie praskiej zieleni burmistrz Wojciech Zabłocki opowiedział o zakresie planowanych działań. Wygląda na to, że Praga zyska nową, świeżą dawkę zieleni. Na początek wykonane zostaną podstawowe prace, polegające m.in. na uzupełnieniu nasadzeń przyulicznych. Następnie będą realizowane inne, skomplikowane działania, wymagające współpracy Zarządu Zieleni oraz innych miejskich jednostek.

Kompleksowe działania inwestycyjne w ramach programu obejmą m.in:

– Skwer Letnia/ Kamienna

– podwórka Strzelecka 2/4/6, Kijowska, Szanajcy, Namysłowska, Panieńska

– plac zielony „Łomżyńska/Jadowska”

– plac Hallera

– park Michałowskiego

– ul. Kawęczyńską 18

– skwer k. Konesera

– plac u zbiegu ulic Jagiellońska/ Okrzei/ Kłopotowskiego

– skwer między ul. Sprzeczną a Marcinkowskiego

– skwery i skwerki: Szymanowskiego, Małej 8, pałacyku Konopackiego, parku linearnego wzdłuż rezerwy Trasy Tysiąclecia.

Przypominamy, że potrzeby mieszkańców, w zakresie rozwoju zieleni na Pradze, były diagnozowane w październiku ubiegłego roku. Spotkania umożliwiające poznanie opinii prażan odbyły się na obszarach: Nowej Pragi, Szmulowizny i Starej Pragi. Brali w nich udział mieszkańcy, animatorzy rewitalizacji i urzędnicy odpowiedzialni za działania na terenie Pragi-Północ. Wszelkie działania, będące następstwem wniosków ze spacerów, zostały uzgodnione z dzielnicą Praga-Północ, Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Zarządem Praskich Terenów Publicznych oraz Zakładem Gospodarki Nieruchomościami Praga-Północ.

– Cieszę się z tak dobrej współpracy mieszkańców, urzędników jednostek i dzielnicy. Wypracowanie wspólnej wizji ma niebagatelne znaczenie w całym procesie rewitalizacji. Wierzę, że realizacja tych zamierzeń, będzie odzwierciedleniem oczekiwań prażan – mówi Gabriela Szustek, radna m.st. Warszawy.

Fot. UD Praga-Północ

JK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *