Problemy mieszkaniowe? Szykują się zmiany w polityce mieszkaniowej

Od marca 2018 r. wejdzie w życie nowe prawo, umożlwiające osobom o niskich oraz przeciętnych dochodach otrzymanie mieszkania. Projekt rządu jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego, który ma za zadanie rozwiązywać problemy mieszkaniowe najuboższych mieszkańców.

Przyjęta nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych dotyczyć będzie również mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowego zasobu gminy i Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożonych przez ministra infrastruktury i budownictwa.

Wprowadzone zmiany mają pozwolić gminom prowadzenie rozważnej polityki mieszkaniowej. Nowelizacja była potrzebna, według niektórych wręcz konieczna. Dzięki niej gminy będą mogły wynajmować każdy lokal spełniający określone wymogi, co powinno wpłynąć na zmniejszenie kolejki oczekujących na lokale socjalne.

Zmiany w ustawie dotyczyć będą m.in. likwidacji odrębnej części mieszkaniowego zasobu gminy i powiązania terminu przekazywania środków budżetowych z terminami wypłaty wsparcia finansowego inwestorów. Dzięki temu będzie możliwe ubieganie się przez gminy o finansowe wsparcie na budowę lokali komunalnych zgodnie z zapotrzebowaniem na nie, z wykluczeniem dotychczasowego warunku wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy odpowiedniego zasobu lokali socjalnych.

Większa elastyczność w podejmowaniu decyzji mieszkaniowych powinna wpłynąć również na przyznawanie lokali tymczasowych dla dłużników, którym nie przyznano prawa do umowy najmu lokalu socjalnego. Wsparcie finansowe dotyczyć będzie ponadto remontów noclegowni i schronisk.

Istotnym rozwiązaniem jest również bezzwrotne wsparcie finansowe tworzenia lokali na wynajem dla osób, których dochody uniemożliwiają uzyskanie kredytu na własne mieszkanie, przy jednoczesnych zbyt wysokich dochodach na otrzymanie lokalu komunalnego.

Zgodnie z przyjętymi założeniami na realizację programu w latach 2018-2025 zaplanowano kwotę 6.210 mln zł, która zasili Fundusz Dopłat w poszczególnych latach.

Nowe prawo powinno wejść w życie 1 marca 2018 r.

JK

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *