Mennica Polska wybuduje szkołę przy Jagiellońskiej

We wrześniu 2020 roku opuszczony dziś budynek szkolny przy ul. Jagiellońskiej 61 przeobrazi się w nowoczesną szkołę publiczną. W miniony poniedziałek władze dzielnicy podpisały w tej sprawie porozumienie z przedstawicielami Mennicy Polskiej S.A., która ma wybudować szkołę dla 500 dzieci.

Dnia 18 września przedstawiciele spółki zależnej Mennicy Polskiej S.A. podpisali dokumenty z Urzędem Dzielnicy Praga-Północ, w których zobligowali się pokryć koszty remontu i adaptacji opuszczonego budynku szkolnego przy ul. Jagiellońskiej 61.

We wskazanej lokalizacji mieścił się do roku 2012 Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego, który został przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Objazdowej. Opuszczony budynek przy Jagiellońskiej pozostał niezagospodarowany. Okazuje się jednak, że powstała realna szansa na przywrócenie mu dawnej świetności za sprawą współpracy władz dzielnicy z prywatnym inwestorem.

– Jest to wyjątkowe przedsięwzięcie na skalę warszawskiego samorządu i modelowy przykład współpracy sektora prywatnego z samorządem lokalnym – mówi Burmistrz Pragi Północ Wojciech Zabłocki.

Osiem milionów, które Mennica przeznaczy na nową szkołę umożliwi przeprowadzenie kapitalnego remontu  placówki. Jeszcze w bieżącym roku zakłada się przeprowadzenie remontu dachu. Po tym kroku spółka powinna przygotować dokumentację projektową oraz szczegółowo omówić zakres prac z władzami dzielnicy.

– Zgodnie z naszymi planami szkoła podstawowa powinna rozpocząć działalność 1. września 2020 roku. Po remoncie Spółce przysługiwał będzie tytuł honorowy „Fundatora remontu Szkoły” – dodaje z-ca Burmistrza Marcin Iskra.

Dodatkowo „Fundator remontu Szkoły” ma w planach budowę nowoczesnego osiedla przy Jagiellońskiej w pobliżu modernizowanej szkoły. – Współpraca Mennicy z Urzędem Dzielnicy Praga-Północ jest wydarzeniem naturalnym. Nasze plany inwestycyjne w segmencie nieruchomości w tej części Warszawy przewidują budowę nowoczesnego i absolutnie wyjątkowego osiedla mieszkaniowego (…). Dzieciom chcemy zapewnić komfort kształcenia w najlepszych warunkach, jak najbliżej domu – podsumowuje Grzegorz Zambrzycki, Prezes Mennicy Polskiej S.A.

Mennica Polska S.A. to spółka, która coraz śmielej angażuje się w inwestycje z zakresu nieruchomości. Tylko na Pradze Północ jest w posiadaniu terenu o powierzchni 27 ha. Stąd też nie dziwią nas plany inwestycyjne wykraczające poza obszar oświatowy.

JK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *